Joan Badia

CURRÍCULUM

Catedràtic de Llengua i literatura catalana d’ensenyament secundari. Ha dedicat temps professional a  la gestió en l’administració pública de Catalunya en l’àmbit de la innovació i gestió educativa, la formació docent, i la planificació acadèmica en l’Educació Superior.

Al llarg de la seva vida professional ha estat professor universitari (UAB, FUB i UOC) i formador de professorat d’educació infantil, primària i secundària. Ha impulsat la formació basada en la pràctica reflexiva i participat com a co-fundador i membre actiu de la plataforma practicareflexiva.pro, des d’on es promou un enfocament professionalitzador de la formació docent (inicial i permanent).

També ha estat professor de llengua catalana per a persones adultes. Ha ocupat càrrecs de gestió educativa (direcció, cap d’estudis) en diversos centres públics d’educació secundària. Va ser coordinador de desenvolupament curricular per a la implantació de la LOGSE a la Generalitat de Catalunya i coautor dels currículum de llengua i literatura per a l’ESO i el Batxillerat.

Ha ocupat càrrecs de direcció política al Departament d’Educació a l’administració catalana: subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics (2004-2006), director general d’Innovació (2006-2009) i subdirector general de Planificació Acadèmica Universitària i de l’Espai Europeu d’Educació Superior (2009-2010).

És autor d’un nombre molt elevat de publicacions destinades a l’aprenentatge de llengua catalana, a més d’haver estat editor i director editorial.

Ens ha fet aquest escrit reflexionant sobre la necessitat d’un pacte. 

LA NECESSITAT D’UN PACTE EN EDUCACIÓ

L’educació, hi donem el significat que hi donem, sempre serà una conjunt de pràctiques socials que les persones adultes d’una determinada societat facilitem als més joves (i als no tan joves) perquè puguin desenvolupar-se en la plenitud de les seves facultats i puguin incorporar-se a la societat adulta en el moment oportú.

La importància de l’educació és reconeguda per tothom: govern, partits polítics, associacions diverses, ciutadania… Per això, el concepte avui no es pot circumscriure només a l’educació escolar, sinó que la depassa i va més enllà. Tothom educa: famílies, escola, entorn, mitjans de comunicació…

Atès aquest caràcter polièdric, de mirades i dimensions múltiples, les societats que avancen posen l’educació al centre de l’agenda política i social, atès que en el futur immediat les societats basaran bona part de la seva vida social, econòmica, interpersonal…, en el coneixement i l’aprenentatge. I la base de les societats del coneixement es fonamenta justament en una bona educació.

D’aquí ve que l’educació, i sobretot l’educació escolar, hagi de ser el resultat d’un acord ampli, d’un consens de tota la societat. L’educació necessita un PACTE per no ser sotmesa als vaivens polítics o a les modes socials; per garantir-ne la màxima qualitat; per assegurar-ne la seva disponibilitat a tota la societat. Sense un PACTE, l’educació pot ser un camp de batalla d’avui que hipotequi la societat de demà. Voler imposar un visió unilateral de l’educació és perdre’s la riquesa de l’acord, de les idees compartides i de l’estabilitat que dóna un sistema que ja fa prou adaptant-se als canvis socials constants de la nostra societat.

Si amb l’educació ens hi juguem el futur, hem de saber definir com la volem amb consens, amb generositat de mires, amb ambició i amb recursos…

Per això, cal PACTAR L’EDUCACIÓ, és a dir, EL FUTUR.

Joan Badia i Pujol

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s