On llegir tot el que s’ha publicat sobre les Jornades?

Un relat col·lectiu de les Jornades. 

Dinàmica durant la Petxa-kutxa de Jaume Sans Vellvehí

A les Jornades dels passats dies 26 i 27 d´agost vam demanar al públic que fes un relat de tot el que li impactés de les jornades. Fotos, vídeos, textos, instagram….. On ho podeu trobar?

Al Facebook aquí #AgostMe21

Al Twitter aquí 

A Instagram posau #AgostMe21


A Storify 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s